Teksta izmērs

A A

Pašvaldību vēlēšanas 2017 / Vēlēšanu novērošana

 

Vēlēšanu novērošana

 

Tiesības novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos pašvaldību vēlēšanās ir: 

1) Politisko partiju, partiju apvienību un vēlētāju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem, kuri attiecīgajā pašvaldībā ir iesnieguši kandidātu sarakstu;

2) Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, tai skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotajiem brīvprātīgajiem novērotājiem;

3) Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļiem;

4)  plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Jāievēro, ka vēlēšanu novērotāji nedrīkst būt attiecīgās domes vēlēšanu deputātu kandidāti.

 

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

 

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda partijas, partiju apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ja novērotājs pārstāv nereģistrētu partiju apvienību, novērotājam nepieciešams visu attiecīgo partiju pilnvarojums vai saraksta iesniedzēja parakstīts pilnvarojums, ja apvienībā ietilpstošo partiju valdes devušas saraksta iesniedzējam atļauju pilnvarot novērotājus.

Vēlētāju apvienību novērotājiem nepieciešams kandidātu saraksta iesniedzēja pinvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) . Saraksta iesniedzēji (pirmie trīs kandidātu saraksta parakstītāji) drīkst novērot vēlēšanas, uzrādot pašvaldības vēlēšanu komisijas izsniegtu izziņu.

Centrālās vēlēšanu komisijas, republikas pilsētu vai novadu vēlēšanu komisiju novērotājiem, nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personu apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un republikas pilsētu/novadu vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas var novērot, uzrādot darba apliecību. 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda darba apliecība un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Lai novērotu balsošanas norisi ieslodzījuma vietā, nepieciešams saņemt atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.

 

Projekts "Brīvprātīgie novērotāji"

 

2017.gada pašvaldību vēlēšanās Centrālā vēlēšanu komisija īsteno projektu "Brīvprātīgie novērotāji", kura ietvaros Latvijas iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma būs iespēja pieteikties pašvaldību vēlēšanu novērošanai. Pieteikties dalībai projektā var līdz 2017.gada 30.maijam. Vairāk par projektu šeit.

 

Noderīgi

 

Centrālās vēlēšanu komisijas mācību kurss "Pašvaldību vēlēšanas 2017".

 Republika pilsētas domes un novada domes vēlēšanu novērotāja anketa (306.18 KB)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv