Teksta izmērs

A A

Pašvaldību vēlēšanas 2017 / Darbs vēlēšanu iecirknī

 

Darbs vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām – līdz 2017. gada 24. aprīlim.

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu nosaka pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanām. Paziņojums par pieteikumu iesniegšanas termiņu izliekams domes informācijas sniegšanas vietās un pašvaldības mājaslapā.

Darbam vēlēšanu iecirknī var pieteikties attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijā. Piemēram, ja cilvēks vēlas strādāt vēlēšanu iecirknī Rīgā, tad jāpiesakās Rīgas vēlēšanu komisijā, ja kādā no Aglonas novada vēlēšanu iecirkņiem, tad pieteikums jāiesniedz Aglonas novada vēlēšanu komisijai. 

 

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3)      attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1)      kurš prot latviešu valodu,

2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4)      kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5)      nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

 

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle

Pieteikums iesniedzams pašvaldības vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā.  Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

 

Velēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa (datorraksta forma) (1.07 MB) (Svarīgi! Pirms aizpildīšanas saglabājiet anketu datorā.)

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma anketa (drukas forma) (25.79 KB)

Informācija par pašvaldībām un to atrašanās vietām

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums

 

*Foto: J.Kaugurs

 

 
 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv